אסטרטגיה תקשורתית

תכנית אסטרטגית קובעת את היעדים התקשורתיים וממפה את הצרכים התדמיתיים של הלקוח.

פרסומם של חומרים המשרתים את הלקוח בכלי התקשורת השונים הינם חשובים ומשמעותיים, אך על מנת ליצור אפקט מצטבר שיסייע בהשגת מטרת העל של הארגון, יש לקיים חשיבה אסטרטגית. המדובר בראייה ארוכת טווח של מטרות הארגון, ערכיו ופירוט הדרך להשגת המטרות.

תכנית אסטרטגית קובעת את היעדים התקשורתיים וממפה את הצרכים התדמיתיים של הלקוח. כמו כן, היא ממקסמת את התועלת שבעבודת הדוברות ומאפשרת עיצוב של שורה של כלים להשגתם. התכנית האסטרטגית ממפה את הצרכים תוך שהיא לוקחת בחשבון את החוזקות והחולשות של הארגון, היעדים, הכלים איתם ניתן לעבוד, קהלי היעד וכו'.

הכנתה של תוכנית אסטרטגית ועבודה על פיה חשובות מאוד לניהול נכון של מערך הדוברות ויחסי הציבור בכל ארגון מכל סוג שהוא.